iPhone Hùng Vương - Chuyên iPhone, iPad Giá Sỉ
0919.882.999 - 0919.688.999 - 0911.000.999

207 Hùng Vương, Phường 3, Tân An, Long An
0919.882.999 - 0919.688.999 - 0911.000.999

207 Hùng Vương, Phường 3, Tân An, Long An

 

 

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU 

Bảng Giá iPhone : 22 – 09 – 2018

 GIÁ WEB DÀNH CHO ACE CỬA HÀNG VÀ TỈNH

( KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM 500.000 )

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

MÁY MỚI BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
BẢO HÀNH PHẦN CỨNG 1 THÁNG
PHẦN MỀM 3 THÁNG

Hotline: 0919.882.999  Mr.SơnTùng Apple

Hotline: 0919.688.999  Ms.Phương Thảo

Facebook & Zalo: 0919.882.999  SơnTùng

 

IPHONE Xs – 64GB : NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone Xs64gb Gray Nguyên Seal
34.x00.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone Xs64gb Gold Nguyên Seal
34.x00.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone Xs64gb Silver Nguyên Seal 2 sim
33.x00.000 ZA/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone Xs64gb Gold Nguyên Seal 2 sim
33.x00.000 ZA/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE Xs Max – 256GB : NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone Xs Max 256gb Gray Nguyên Seal
37.x00.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone Xs Max 256gb Gold Nguyên Seal
37.x00.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone Xs Max 256gb Gray Nguyên Seal 2 sim
38.x00.000 ZA/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone Xs Max – 256gb Gold Nguyên Seal  2 sim
38.x00.000 ZA/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 IPHONE Xs Max – 512GB : NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone Xs Max512gb Gray Nguyên Seal  42.x00.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone Xs Max512gb Silver Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone Xs Max512gb Gold Nguyên Seal   Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE X – 64GB : NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal CPO 21.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal  22.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb Silver Nguyên Seal  22.800.000  LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE X – 256GB : NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone X – 256gb Gray Nguyên Seal CPO 23.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb Gray Nguyên Seal 24.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 24.800.000 VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 64GB : NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 64gb Gray Nguyên Seal 15.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb Gold Nguyên Seal 15.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb Gold Nguyên Seal 16.000.000
VN/A Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 Plus 64 – 256GB : NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iP8 Plus – 64gb Gray Nguyên Seal 19.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb Gold Nguyên Seal 19.200.000 LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb Silver Nguyên Seal 19.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb RED Nguyên Seal 19.200.000  LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb Gray Nguyên Seal 21.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb Silver Nguyên Seal 22.000.000  LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS128GB – NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 128gb RED Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal CPO
15.300.000 LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal CPO
15.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb BÓNG Nguyên Seal CPO
15.300.000  LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb NHÁM Nguyên Seal CPO
15.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS32GB – NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal CPO
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal CPO
LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 256GB – NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iPhone 7 – 256gb RED Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb BÓNG Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb NHÁM Nguyên Seal LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 128GB – NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iPhone 7 – 128gb RED Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal  ZP/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb NHÁM Nguyên Seal LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 32GB – NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal 12.000.000 LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal 12.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS  128GB – NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal CPO
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal CPO
LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb GRAY Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS  64GB – NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 64gb ROSE Nguyên Seal CPO
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal CPO
LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS  32GB  NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal  10.300.000 VN/A Active 27/07
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb GRAY Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal  LL/A    Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS 16GB – NGUYÊN SEAL  QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 16gb ROSE Nguyên Seal
9.000.000 LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb GOLD Nguyên Seal 9.000.000 LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb GRAY Nguyên Seal 9.000.000 LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb SILVE Nguyên Seal 9.000.000  LL/A   CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy

IPAD – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ

 iPad Pro 12.9 – 4G 256gb Gray 2nd Nguyên Seal  23.800.000 LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Pro 12.9 – 4G 256gb GRAY Nguyên Seal LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Pro 10.5 – 4G 64gb Gold Nguyên Seal 17.000.000 LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Pro 10.5 – 4G 64gb SILVE Nguyên Seal 17.000.000  LL/A   CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Pro 9.7 4G 128gb Gold Nguyên Seal 14.800.000 LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Pro 9.7 4G 32gb Rose,Gold Nguyên Seal 12.600.000 LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
 LL/A   CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad New 2017 4G 32gb 4G Gold Nguyên Seal 11.000.000 LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Air 2 – 4G 64gb GOLD Nguyên Seal 13.000.000 LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Air 2 – 4G 128gb GOLD Nguyên Seal 14.000.000 LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Mini 4 – 4G 32gb GOLD Nguyên Seal 9.800.000  LL/A   CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy

IPAD ĐÃ QUA SỬ DỤNG

 iPad Pro 12.9 – 4G 256gb Gray 2nd LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
 iPad Pro 12.9 – 4G 256gb GRAY LL/A  CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin Apple 99%
 iPad Pro 10.5 – 4G 64gb Gold LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
 iPad Pro 10.5 – 4G 64gb SILVE  LL/A   CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin Apple 99%
  LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
  LL/A  CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
  LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Pro 9.7 4G 32gb Rose,Gold
 9.500.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Pro 9.7 4G 128gb GOLD
 LL/A  CÒN HÀNG
Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad New 2017 4G 32gb 4G GOLD
LL/A  CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Air 2 – 4G 16gb Gold 7.000.000 Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Air 2 – 4G 64gb Gold 8.500.000 LL/A  CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Air 2 – 4G 64gb Silver LL/A  CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Air 2 – 4G 64gb Gray
LL/A  CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Air 1 – 4G 16gb Silver  5.700.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Air 1 – 4G 16gb GRAY
 5.700.000 LL/A  CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Air 1 – 4G 16gb SILVE
LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
iPad Mini 3 – 4G 16gb GOLD 
5.700.000      
iPad Mini 4 – 4G 32gb GOLD
6.700.000      
iPad Mini 4
Apple Watch Series 3 *  38mm MQKV2 Balck  8.300.000   Chưa Active   Fullbox phụ kiện zin máy
Apple Watch Series 3 *  38mm MR352 Gray  8.300.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Apple Watch Series 3 *  42mm MQL22 Gold  8.900.000 Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy

 IPHONE ĐÃ QUA SỬ DỤNG

IPHONE X – 256GB – CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone X – 256gb SILVE
HẾT
LL/A
iPhone X – 256gb GRAY
21.x00.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
iPhone X – 256gb SILVE
21.x00.000 J/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
iPhone X – 256gb GRAY
J/A CÒN HÀNG
IPHONE X – 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone X – 64gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG
iPhone X – 64gb GRAY
J/A CÒN HÀNG
iPhone X – 64gb SILVE
 17.990.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ 99% Ko Face ID
iPhone X – 64gb SILVE
LL/A CÒN HÀNG
IPHONE 8 Plus 256GB – CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 256gb GOLD
LL/A CÒN HÀNG
iP8 Plus – 256gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iP8 Plus – 256gb SILVE
LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 8 Plus 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 64gb GOLD Nguyên Zin
12.900.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ 99% Ko Van tay
iP8 Plus – 64gb GOLD Nguyên Zin
15.300.000 LL/A CÒN HÀNG
Cũ nguyên zin Apple 99%
iP8 Plus – 64gb SILVE Nguyên Zin
15.300.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin Apple 99%
IPHONE 8 – 256GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 256gb GOLD
LL/A CÒN HÀNG 98%
iPhone 8 – 256gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 8 – 256gb SILVE
LL/A CÒN HÀNG 98%
IPHONE 8 – 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 64gb GOLD
J/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 8 – 64gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 8 – 64gb SILVE

LL/A CÒN HÀNG  99%
IPHONE 7PLUS – 256GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 256gb RED
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 Plus – 256gb ROSE
LL/A  CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 256gb GOLD
13.x00.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 Plus – 256gb BÓNG
 LL/A  CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 Plus – 256gb NHÁM
13.x00.000 LL/A  CÒN HÀNG 98%
iPhone 7 Plus – 256gb SILVE
13.x00.000  LL/A  CÒN HÀNG 99%
IPHONE 7PLUS – 128GBCŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 128gb RED
 12.x00.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 128gb ROSE
 12.x00.000 LL/A  CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 128gb GOLD
 12.x00.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 128gb BÓNG
 12.x00.000  LL/A   CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 128gb NHÁM
 12.x00.000 LL/A  CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 128gb SILVER  12.x00.000  LL/A   CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
IPHONE 7PLUS 32GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE
 11.x00.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD
 11.x00.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM
 11.x00.000 VN/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE
 11.x00.000  LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 7 – 256GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 256gb RED
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 – 256gb ROSE
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 7 – 256gb GOLD
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 – 256gb BÓNG
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
iPhone 7 – 256gb NHÁM
LL/A  CÒN HÀNG  98%
iPhone 7 – 256gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 7 – 128GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 128gb RED
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 – 128gb ROSE
9.000.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 128gb GOLD
9.000.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 7 – 128gb BÓNG
9.000.000  LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 128gb NHÁM
9.000.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 128gb SILVE
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 7 – 32GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 32gb ROSE
7.500.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 – 32gb GOLD
7.500.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 32gb NHÁM
7.500.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 7 – 32gb ROSE
7.500.000  LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 32gb SILVE
7.500.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
IPHONE 6SPLUS – 128GB – CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 128gb ROSE
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S Plus – 128gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6S Plus – 128gb GRAY LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S Plus – 128gb SILVE  LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 6SPLUS – 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 64gb ROSE
8.x00.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 64gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 64gb SILVER
LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 64gb GRAY
 8.x00.000  LL/A   CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
IPHONE 6SPLUS – 32GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 32gb ROSE
7.x00.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S Plus – 32gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6S Plus – 32gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S Plus – 32gb SILVE
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 6SPLUS 16GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 16gb ROSE
7.x00.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 16gb GOLD
7.x00.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 16gb GRAY
6.x00.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 16gb SILVE
6.x00.000  LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
IPHONE 6S  128GB CŨ NGUYÊN ZIN 99%QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128gb ROSE
5.x00.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 128gb GOLD
5.x00.000 LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6S – 128gb GRAY
5.x00.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 128gb SILVE
5.x00.000  LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 6S – 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64gb ROSE
5.x00.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S – 64gb GOLD
5.x00.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6S – 64gb GRAY
5.x00.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6S – 64gb SILVE
5.x00.000  LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
IPHONE 6S – 32GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb ROSE
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 32gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6S – 32gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 32gb SILVE
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 6S – 16GB – CŨ NGUYÊN ZIN 99% QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb GOLD 4.x00.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S – 16gb ROSE 4.x00.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6S – 16gb GRAY
4.x00.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6S – 16gb SILVE
4.x00.000  LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
IPHONE 6PLUS – CŨ NGUYÊN ZIN 99%QUỐC TẾ
iPhone 6 Plus – 16gb GOLD
5.300.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6 Plus – 16gb GRAY
5.300.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6 Plus – 16gb SILVE
5.300.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6 Plus – 32gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  98%
iPhone 6 Plus – 32gb GRAY
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
iPhone 6 Plus – 32gb SILVE
 6.000.000 LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6 Plus – 64gb GOLD
6.300.000 LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6 Plus – 64gb GRAY
6.300.000 LL/A  CÒN HÀNG Cũ 99%
iPhone 6 Plus – 64gb SILVE
6.300.000 LL/A  CÒN HÀNG Cũ 99%
IPHONE 6 – CŨ NGUYÊN ZIN 99% QUỐC TẾ
iPhone 6 – 16gb GOLD
3.400.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6 – 16gb SILVER
3.300.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6 – 16gb GRAY
3.300.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6 64gb GOLD 4.200.000 LL/A   CÒN HÀNG   nguyên zin 99%
iPhone 6 64gb SILVER
4.200.000
LL/A CÒN HÀNG    nguyên zin 99%
iPhone 6 64gb GRAY
4.200.000  LL/A CÒN HÀNG    nguyên zin 99%
iPad Mini 3 16gb GOLD
 5.800.000  LL/A  CÒN HÀNG   nguyên zin 99%
iPad Mini 3 – 64gb ROSE
 6.400.000  LL/A  CÒN HÀNG   nguyên zin 99%
iPad Air 1 – 16gb SILVER  5.800.000 LL/A  CÒN HÀNG   nguyên zin 99%

 

 Sơn Tùng iPhone-HungVuong.

🏘 207 Hùng Vương F3,Tân An – Long An

0919.882.999 – 0919.688.999- 0911.000.999

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

* Vietcombank : 0631.00040.3939 Nguyễn Thành Châu

* Eximbank : 15031494939.3939     Nguyễn Thành Châu

* SacomBank : 07006760.3999         Nguyễn Thành Châu

* BMbank : 5010108.333.999             Nguyễn Thành Châu

 

 

 

0919.882.999