iPhone Hùng Vương - Chuyên iPhone, iPad Giá Sỉ
0919.882.999 - 0919.688.999 - 0911.000.999

207 Hùng Vương, Phường 3, Tân An, Long An
0919.882.999 - 0919.688.999 - 0911.000.999

207 Hùng Vương, Phường 3, Tân An, Long An

 

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU 

Bảng Giá iPhone : 14 / 01 / 2018

 GIÁ WEB DÀNH CHO ACE CỬA HÀNG VÀ TỈNH

(KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM 500.000)

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

Hotline: 0919.882.999  Mr.SơnTùng Apple

Hotline: 0919.688.999  Ms.Phương Thảo

Facebook & Zalo: 0919.882.999  SơnTùng

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Nguyễn Thành Châu

* Vietcombank :0631.00040.3939 

   * Eximbank :   15031.4949.393939   

    * SacomBank :      0700.6760.3999      

   * BMbank :           5010108.333.999      

 

IPHONE 64GB -NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal
24.000.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVER Nguyên Seal
24.300.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal 24.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal 25.100.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal
27.000.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVER Nguyên Seal
27.000.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal
27.900.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 28.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 Plus256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 256gb GRAY Nguyên Seal 23.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb SILVER Nguyên Seal 23.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GOLD Nguyên Seal 23.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 Plus64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 64gb Gray Nguyên Seal 20.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb Silver Nguyên Seal 20.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb Gold Nguyên Seal 20.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 64gb Gray Nguyên Seal 17.400.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb Silver Nguyên Seal 17.400.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb Gold Nguyên Seal 18.400.000 VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 256gb GOLD Nguyên Seal VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb GRAY Nguyên Seal  HÊT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE Nguyên Seal   LL/A Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS  256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 256gb RED Nguyên Seal HÊT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus –  256 – ROSE Nguyên seal LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 256gb GOLD Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 256gb BÓNG Nguyên Seal  LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 256gb NHÁM Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 256gb SILVE Nguyên Seal  LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 128gb RED Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb BÓNG Nguyên Seal  LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb NHÁM Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 256gb RED Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb BÓNG Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb NHÁM Nguyên Seal LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 128gb RED Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal 15.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal 15.300.000  ZP/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb NHÁM Nguyên Seal LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal 13.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal 13.300.000 LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal 13.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal 13.300.000  LL/A   Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS  128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal CPO
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal CPO
LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb GRAY Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS  64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 64gb ROSE Nguyên Seal CPO
12.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal CPO
12.500.000 LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS  32GB  NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal LL/A  Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb GRAY Nguyên Seal LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal  LL/A    Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS 16GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 16gb ROSE Nguyên Seal
11.200.000 LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb GOLD Nguyên Seal 11.200.000 LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb GRAY Nguyên Seal 10.900.000 LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb SILVE Nguyên Seal 10.900.000  LL/A   CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S  128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128gb ROSE Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb GOLD Nguyên Seal LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb GRAY Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S  64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64gb ROSE Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb GOLD Nguyên Seal LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb GRAY Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S  32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb ROSE Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb GOLD Nguyên Seal LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb GRAY Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S  16GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb ROSE Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 16gb GOLD Nguyên Seal 9.300.000 LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 16gb GRAY Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 16gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy

IPAD – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ

iPad Pro 12.9 – 4G 256gb GOLD Nguyên Seal 22.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 12.9 – 4G 256gb GRAY Nguyên Seal LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 10.5 – 4G 64gb SILVE Nguyên Seal 17.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 4G 32gb Rose,Gold Nguyên Seal 12.600.000 LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 4G 128gb GOLD Nguyên Seal  14.800.000  LL/A   Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad New 2017 4G 32gb 4G GOLD Nguyên Seal 11.000.000 LL/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 2 – 4G 64gb GOLD Nguyên Seal 13.500.000 LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 2 – 4G 128gb GOLD Nguyên Seal 14.700.000 LL/A  CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 2 – 4G 64gb SILVE Nguyên Seal LL/A  CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD AIR – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPad Air 1 – 3G 64 Silver Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 1 – 16gb GRAY Nguyên Seal LL/A  CÒN HÀNG  Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 1 – 16gb SILVE Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 4 – 32gb GOLD Nguyên Seal       
iPad Mini 4– 32gb GRAY Nguyên Seal      
iPad Mini 4 – 32gb SILVE Nguyên Seal
Apple Watch Series 3 *  38mm MQKV2 Balck 8.400.000   Chưa Active   Fullbox phụ kiện zin máy
Apple Watch Series 3 *  38mm MR352 Gray 8.400.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Apple Watch Series 3 *  42mm MQL22 Gold 9.200.000 Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy

 IPHONE ĐÃ QUA SỬ DỤNG

IPHONE X – 256GB – CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone X – 256gb SILVE
24.400.000  LL/A Cũ nguyên zin 99.9%
iPhone X – 256gb GRAY
24.400.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99.9%
iPhone X – 256gb SILVE
J/A CÒN HÀNG 99%
iPhone X – 256gb GRAY
J/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE X – 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone X – 64gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG Cũ 99%
iPhone X – 64gb GRAY
J/A CÒN HÀNG 99%
iPhone X – 64gb SILVE
 21.400.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99.9%
iPhone X – 64gb SILVE
LL/A CÒN HÀNG Cũ 99%
IPHONE 8 Plus 256GB – CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 256gb GOLD
LL/A CÒN HÀNG
iP8 Plus – 256gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iP8 Plus – 256gb SILVE Nguyên Seal LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 8 Plus 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 64gb GOLD Nguyên Zin
LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 98%
iP8 Plus – 64gb GRAY Nguyên Zin
LL/A Active 6/10
Cũ nguyên zin 99%
iP8 Plus – 64gb SILVE Nguyên Zin
LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 8 – 256GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 256gb GOLD
LL/A CÒN HÀNG 98%
iPhone 8 – 256gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 8 – 256gb SILVE
LL/A CÒN HÀNG 98%
IPHONE 8 – 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 64gb GOLD
J/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 8 – 64gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 8 – 64gb SILVE Nguyên Seal
LL/A CÒN HÀNG  99%
IPHONE 7PLUS – 256GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 256gb RED
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 Plus – 256gb ROSE
LL/A  CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 256gb GOLD
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 Plus – 256gb BÓNG
 LL/A  CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 Plus – 256gb NHÁM
LL/A  CÒN HÀNG 98%
iPhone 7 Plus – 256gb SILVE
 LL/A  CÒN HÀNG 99%
IPHONE 7PLUS – 128GBCŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 128gb RED
15.300.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 128gb ROSE
14.900.000 LL/A  CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 128gb GOLD
14.900.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 128gb BÓNG
 LL/A   CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 128gb NHÁM
14.700.000 LL/A  CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 97%
iPhone 7 Plus – 128gb SILVER  LL/A   CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
IPHONE 7PLUS 32GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE
13.000.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD
13.000.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM
13.000.000 VN/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 7 – 256GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 256gb RED
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 – 256gb ROSE
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 7 – 256gb GOLD
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 – 256gb BÓNG
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
iPhone 7 – 256gb NHÁM
LL/A  CÒN HÀNG  98%
iPhone 7 – 256gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 7 – 128GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 128gb RED
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 – 128gb ROSE
11.900.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 128gb GOLD
11.900.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 7 – 128gb BÓNG
11.900.000  LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 128gb NHÁM
11.900.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 128gb SILVE
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 7 – 32GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 32gb ROSE
9.800.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 7 – 32gb GOLD
9.800.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 32gb NHÁM
9.800.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 7 – 32gb ROSE
 LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 7 – 32gb SILVE
LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
IPHONE 6SPLUS – 128GB – CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 128gb ROSE
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S Plus – 128gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6S Plus – 128gb GRAY LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S Plus – 128gb SILVE  LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 6SPLUS – 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 64gb ROSE
10.100.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 64gb GOLD
10.100.000 LL/A  CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 64gb SILVER
9.800.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 64gb GRAY
9.800.000  LL/A   CÒN HÀNG  Cũ nguyên zin 99%
IPHONE 6SPLUS – 32GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 32gb ROSE
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S Plus – 32gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6S Plus – 32gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S Plus – 32gb SILVE
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 6SPLUS 16GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 16gb ROSE
8.300.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 16gb GOLD
8.300.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 16gb GRAY
8.000.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6S Plus – 16gb SILVE
8.000.000  LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
IPHONE 6S  128GB CŨ NGUYÊN ZIN 99%QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128gb ROSE
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 128gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6S – 128gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 128gb SILVE Nguyên Seal  LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 6S – 64GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64gb ROSE
8.000.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S – 64gb GOLD
8.000.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6S – 64gb GRAY
7.800.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6S – 64gb SILVE
7.800.000  LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
IPHONE 6S – 32GB CŨ NGUYÊN ZIN 99% – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb ROSE
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 32gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6S – 32gb GRAY
LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 32gb SILVE
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
IPHONE 6S – 16GB – CŨ NGUYÊN ZIN 99% QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb GOLD 6.200.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6S – 16gb ROSE 6.200.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6S – 16gb GRAY
6.000.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6S – 16gb SILVE
6.000.000  LL/A   CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
IPHONE 6PLUS – CŨ NGUYÊN ZIN 99%QUỐC TẾ
iPhone 6 Plus – 16gb GOLD
6.900.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6 Plus – 16gb GRAY
6.700.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6 Plus – 16gb SILVE
6.700.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6 Plus – 32gb GOLD
LL/A  CÒN HÀNG  98%
iPhone 6 Plus – 32gb GRAY
 LL/A   CÒN HÀNG  99%
iPhone 6 Plus – 32gb SILVE
LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 6 Plus – 64gb GOLD
7.900.000 LL/A  CÒN HÀNG  90%
iPhone 6 Plus – 64gb GRAY
LL/A  CÒN HÀNG Cũ 99%
iPhone 6 Plus – 64gb SILVE
7.900.000 LL/A  CÒN HÀNG Cũ 99%
IPHONE 6 – CŨ NGUYÊN ZIN 99% QUỐC TẾ
iPhone 6 – 16gb GOLD
5.100.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ nguyên zin 99%
iPhone 6 – 16gb SILVER
4.900.000 LL/A  CÒN HÀNG  nguyên zin 99%
iPhone 6 – 16gb GRAY
4.900.000 LL/A CÒN HÀNG nguyên zin 99%
iPhone 6 64gb GOLD 5.900.000 LL/A   CÒN HÀNG   nguyên zin 99%
iPhone 6 64gb SILVER
5.700.000
LL/A CÒN HÀNG    nguyên zin 99%
iPhone 6 64gb GRAY
5.700.000  LL/A CÒN HÀNG    nguyên zin 99%
iPhone 5SE 16gb GOLD
4.000.000  LL/A  CÒN HÀNG   nguyên zin 99%
iPhone 5SE – 16gb ROSE
4.000.000  LL/A  CÒN HÀNG   nguyên zin 99%
iPhone 5SE – 16gb SILVER 4.000.000 LL/A  CÒN HÀNG   nguyên zin 99%

 

 Sơn Tùng iPhone-HungVuong.

🏘 207 Hùng Vương F3,Tân An – Long An

☎️0919.882.999 – 0919.688.999- 0911.000.999

 UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

* Vietcombank : 0631.00040.3939 Nguyễn Thành Châu

* Eximbank : 15031494939.3939     Nguyễn Thành Châu

* SacomBank : 07006760.3999         Nguyễn Thành Châu

* BMbank : 5010108.333.999             Nguyễn Thành Châu

 

 

 

0919.882.999